friends

วัยที่มีความคิดและเป็นคนที่ดีควรเป็นอย่างไร

October 18, 2016 admin 0

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยในการใช้ชีวิตให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ๋ที่ประสบความสำเร็จ มีความสุขและมีคุณภาพ ในการหล่อหลอมเลี้ยงดูวัยรุ่นให้เป็นไปดังที่คามหวัง ต้องใช้ทั้งความอดทนความทุ่มเทเอาใจใส่ ความรักความเข้าใจ วัยรุ่นที่ดีควรจะมีคุณสมบัติดังนี้คือ 1. มีความกระตือรือร้น วัยรุ่นเป็นวัยแห่งพลังสร้างสรรค์ ดังนั้นยุคลิกภาพของวัยรุ่นที่ดีจึงควรมีความสดใสร่าเริงกระตือรือร้นอยู่เสมอ […]

Family-a

เหตุใดตอนวัยรุ่นจึงเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อและมีวิธีดูแลและป้องกันอย่างไร

September 18, 2016 admin 0

“วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ” เป็นคำเปรียบเปรยใช้เรียกช่วงเวลาของวัยรุ่น วัยที่กำลังอยู่ในช่วงของทางแยก ทางโค้งที่อันตรายของชีวิต เป็นวัยที่สำคัญเพราะมีความอ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้าง ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากภายในร่างกายของตนเอง และความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและสังคม สิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้วัยนี้เป็นวัยสำคัญควรแก่การเฝ้าระวังในทุก ๆ ด้านก็เพราะ […]