short-thoughts

วัยรุ่นคิดสั้นควรมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

January 5, 2020 admin 0

ปัญหาการฆ่าตัวตายสำหรับวัยรุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหม่มาก แต่เป็นเรื่องใหญ่มากของสังคมไทยที่ต้องหาทางออกช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ไขช่วยกัน คำถามก็คือ ปัญหาดังกล่าวเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรถึงจะตรงจุด รวมถึงมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไร เพื่อให้เข้าใจตรงกันเราขอแนะนำวิธีการแก้ปัญหาวัยรุ่นคิดสั้นไว้เป็นข้อๆ ดังนี้ พ่อแม่ต้องเปิดใจยอมรับสิ่งที่เป็นปัญหา พ่อแม่ พี่น้อง […]