Teen-problems-other

การแก้ปัญหาวัยรุ่นตีกันต้องแก้ที่จุดไหน

September 29, 2019 admin 0

ปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทย ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนผ่านมาเนิ่นนานเท่าไหร่แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยส่วนใหญ่ คือ การทะเลาะวิวาทกับการยกพวกตีกัน สาเหตุของการใช้ความรุนแรงอาจมาจากหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมยั่วยุเด็ก การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ไม่พร้อมอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แรงกระตุ้นจากกลุ่มเพื่อน […]