Teenage-thoughts

วัยรุ่นส่วนมากมีความคิดด้านสังคมหรือการเมืองอย่างไร ?

February 8, 2019 admin 0

ประเทศไทยเร่งเดินหน้าแผนพัฒนา จนกลายมาเป็นประเทศตัวอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเรื่องลดจำนวนประชาการยากจนจาก 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ.2529 จนเหลือเพียงร้อยละ 11 […]