run-sport

เพราะเหตุใดจึงควรสนับสนุนวัยรุ่นให้เล่นกีฬาและกีฬาสำหรับวัยรุ่นมีอะไรบ้าง

January 14, 2019 admin 0

วัยรุ่น คือ มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งร่างกาย , จิตใจ , อารมณ์และสังคม เป็นช่วงกึ่งกลางของความเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ ถ้าวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม […]