my-friend

นิสัยวัยรุ่นที่ผู้ปกครองทุกคนควรจะรู้เอาไว้

January 18, 2017 admin 0

วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ มีความเปลี่ยนแปลงทั้ง ร่างกาย สังคม จิตใจ ทั้งตัวของวัยรุ่นเองและผู้คนรอบข้างที่เกี่ยวเนื่องกับวัยรุ่น เช่น ญาติพี่น้อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง […]