การอบรมและดูลูกๆ ในวัยรุ่นควรทำอย่างไรให้ดีที่สุด

Family-

เมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น คุณพ่อคุณแม่จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของลูก ๆ มากมาย เป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดที่คนเป็นพ่อแม่แทบจะตั้งตัวไม่ติดเลยทีดียว จากเด็กที่น่ารักเชื่อฟังที่ร้องหาพ่อแม่ และต้องการพ่อแม่อยู่เสมอ กลายเป็นวัยรุ่นเลือดร้อน อารมณ์แปรปรวน มีท่าทีรำคาญ ปลีกตัวอยู่คนเดียว ไม่ต้องการพึ่งพาพ่อแม่อีกต่อไป การดูแลอบรมในวิธีที่เคยใช้สมัยที่พวกเขายังเป็นเด็กกลับใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป วิธีการอบรมดูแลวัยรุ่นนั้นต่างจากเมื่อครั้งที่ลูกเป็นเด็ก ซึ่งผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเรียนรู้

  1. อบรมโดยใช้ความรัก

ไม่ว่าลูกจะอยู่ในวัยใด ความรักยังคงเป็นสิ่งที่ใช้ได้ดีเสมอเมื่อต้องอบรมดูแลลูก ลูกในช่วงวัยรุ่นแม้จะดูภายนอกว่าโตแล้วและมักปฎิเสธการใกล้ชิดหรือแสดงความรัก แต่พวกเขาก็ยังคงต้องการสัมผัสความรักที่พ่อแม่มีให้ วัยรุ่นมีความไม่มั่นคงในจิตใจกล้า ๆ กลัว ๆ ความรักจะทำวัยรุ่นเปิดใจรับฟัง เชื่อฟังทำให้อบรมดูแลได้อย่างง่ายขึ้น การแสดงออกความรักต่อวัยรุ่นอาจจะไม่ใช่การกอดเหมือนสมัยเด็ก แต่เป็นน้ำเสียงคำพูด ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของเขา วัยรุ่นก็จะสัมผัส รับรู้ถึงความรักนั้น

     2. อบรมด้วยความเข้าใจ

การพูดสอนโดยไร้ความเข้าใจก็ไร้ประโยชน์ วัยรุ่นต้องการความเข้าใจ ด้วยการับฟังปัญหา รับฟังเรื่องราว สังเกตลูกอย่างเอาใจใส่ก็จะทำให้เข้าใจวัยรุ่นได้ไม่ยาก จากนั้นเมื่อจะสอนหรืออบรมสิ่งใด ต้องนำใจของเราความคิดของเราให้ลองคิดอย่างวัยรุ่นคิดแล้วเราจะเข้าใจวัยรุ่น สื่อสารและเลี้ยงดูดูแลเขาได้อย่างดี เหมือนพูดภาษาเดียวกับเขา ผลที่ได้ก็จะเป็นอย่างที่เราคาดหวัง

    3.ใกล้ชิดและให้เวลา

ความห่างเหินทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นได้มากมายในช่วงวัยที่อันตรายและเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วงวัยรุ่นนี้ เวลาและความใกล้ชิดจะป้องกันไม่ให้วัยรุ่นพลาดพลั้งจนถึงกับอันตราย การให้เงินหรือปัจจัยต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด หากพ่อแม่มัวแต่ทำงาน ให้แต่เงินกับลูก ลูกวัยรุ่นอาจจะพร้อมสมบูรณ์ด้วยโอกาส วัตถุสิ่งของ แต่สิ่งที่ขาดไปไม่สามารถหาได้ที่ไหนก็คือตัวพ่อแม่เอง วัยรุ่นนั้นอ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ง่าย หากอยู่ห่างเขา เขาก็จะไปผูกพันกับเพื่อน เพื่อนจะมีอิทธิพลเหนือเขา ซึ่งทำให้เราอบรมดูแลได้ยาก

    4. อบรมอย่างอดทนให้อภัย

วันรุ่นคือวัยลองผิดลองถูก หลาย ๆ อย่างเป็นสิ่งใหม่ ดังนั้นย่อมมีสิ่งผิดพลาดมากบ้างน้อยบ้าง ความอดทน การให้อภัยคือคำตอบที่จะทำให้วัยรุ่นเติบโตขึ้นมาอย่างดีงามได้ อย่าโกรธรุนแรง ลงโทษรุนแรงหรือเสียใจผิดหวังจนหมดหวังกับเขา แต่พร้อมจะให้อภัยและเริ่มต้นใหม่เสมอ

    5.เป็นแบบอย่างที่ดี

การกระทำนั้นดังกว่าคำพูด เป็นประโยคที่ยังคงใช้ได้เสมอ ทำสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างแล้ววันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าลูกวัยรุ่นก็จะเป็นดังเช่นที่เขาเห็นเราเป็นนั่นเอง