เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นกำลังมีความรักเราควรให้คำแนะนำอย่างไร

Children-teenagers

ถึงแม้ยุคสมัยบนโลกของเราจะเปลี่ยนผ่านมากไปเท่าไหร่ หากแต่เรื่องการมีแฟนของวัยรุ่น ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ของหลายๆ ครอบครัว และเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นกำลังมีความรัก ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ควรทำเช่นไรดี

ควรยอมรับมากกว่าคัดค้าน

ด้วยนิสัยของวัยรุ่น ย่อมต้องการอยากเป็นที่รักอยู่แล้ว จึงทำให้เขาอยากมีคนพิเศษ โดยผู้ปกครองควรมีความเข้าใจในวัยรุ่นยอมรับมากกว่าคัดค้าน พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกกล้าที่จะพูดและพามาให้พ่อแม่รู้จักไว้ เพื่อให้ลูกกับแฟนได้อยู่ในสายตาของพ่อ-แม่ตลอดเวลา เมื่อพ่อ-แม่สบายใจ ลูกก็สบายใจ ทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

โดยเมื่อพ่อ-แม่เจอแฟนของลูกแล้ว ต้องเปิดใจให้กว้าง อย่าพยายามตั้งแง่ต่างๆ กันตั้งแต่แรก การแสดงท่าทีไม่ชอบใจแฟนของวัยรุ่น ยิ่งเป็นการสร้างขวากหนามมาขวางกั้น ยิ่งทำให้วัยรุ่นต่อต้านมากขึ้นไปอีก เพราะวัยรุ่นจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนรัก รู้สึกอยากปกป้อง จนถึงขนาดอาจตั้งตนเป็นศัตรูกับพ่อแม่เลยก็ได้ เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จึงควรแสดงด้วยท่าทีอันมิตรต่อแฟนลูก เพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาลักษณะนิสัยใจคอของเขา หลังจากนั้นก็ค่อยๆ ดูกันไปเรื่อยๆ

สร้างข้อตกลง

เมื่อคุณเปิดใจได้และพร้อมให้คำแนะนำแล้ว สิ่งสำคัญ คือ คุณกับลูกต้องสร้างข้อตกลงร่วมกัน ไม่ว่าลูกจะเป็นเพศไหนก็ตาม ก็จำเป็นต้องมีกฎร่วมกัน แต่ถ้าเป็นลูกสาวก็ต้องตกลงเรื่องความเหมาะสมด้วย ไม่ว่าจะเป็น การวางตัวที่ดี การแต่งกายอันเหมาะสม ตลอดจนไม่ไปในสถานที่น่ากลัว สุ่มเสี่ยงต่อการโดนทำร้าย หรือมีเพศสัมพันธ์ หรือสถานที่อโคจรต่างๆ โดยถ้าเป็นลูกชายก็ต้องสอนเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษ อย่าล่วงเกินผู้หญิง เป็นต้น นอกจากนี้ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ควรชวนให้ลูกพาแฟนมาบ้านอยู่บ่อยครั้ง เพื่อมาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น เช่น ทำอาหาร, ให้ลูกช่วยกันทบทวนบทเรียน, มาออกกำลังกายด้วยกัน เป็นต้น

พร้อมเป็นกำลังใจเขาทุกเมื่อ

ข้อนี้มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเมื่อลูกมีแฟน สิ่งที่ตามมาก็คือ เขาต้องประสบกับปัญหาไม่มากก็น้อย โดยมีทั้งเรื่องสมหวังและเรื่องผิดหวัง แต่เมื่อเขาผิดหวังแล้ว พ่อ-แม่ก็ต้องแปลงร่างพร้อมเป็นผู้ฟังที่ดี อย่าดุด่าต่อว่า หรือกระแหนะกระแหน ต้องเป็นผู้ปลอบใจพร้อมให้กำลังใจที่ดี ทำให้ลูกเกิดความไว้วางใจ พร้อมเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าพ่อ-แม่คือผู้ที่พร้อมรับฟังลูกในทุกๆ เรื่อง