วัยที่มีความคิดและเป็นคนที่ดีควรเป็นอย่างไร

friends

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายเลยในการใช้ชีวิตให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ๋ที่ประสบความสำเร็จ มีความสุขและมีคุณภาพ ในการหล่อหลอมเลี้ยงดูวัยรุ่นให้เป็นไปดังที่คามหวัง ต้องใช้ทั้งความอดทนความทุ่มเทเอาใจใส่ ความรักความเข้าใจ วัยรุ่นที่ดีควรจะมีคุณสมบัติดังนี้คือ

1. มีความกระตือรือร้น

วัยรุ่นเป็นวัยแห่งพลังสร้างสรรค์ ดังนั้นยุคลิกภาพของวัยรุ่นที่ดีจึงควรมีความสดใสร่าเริงกระตือรือร้นอยู่เสมอ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัว วัยรุ่นที่ซึมเศร้าหรือไม่สดใส เคร่งเครียดในการเรียนในการใช้ชีวิตจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่เก็บกด มีชีวิตที่ไม่มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นเพราะชีวิตขาดประสบการณ์ลิ้มรสช่วงเวลาสนุกสนานไปนั่นเอง หากวัยรุ่นคนใดมีความซึมเศร้าไม่กระตือรือร้นผู้ปกครองควรเข้าไปรับทราบปัญหา ให้ความช่วยเหลือแก้ไข ไม่ควรปล่อยไว้และถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการขาดตความกระตือรือร้นเป็นสิ่งผิดปกติของวัยนี้

2. รู้จักหน้าที่

แม้ว่าในวัยรุ่นอาจจะมีหน้าที่สำคัญเพียงอย่างเดียวคือการเรียน แต่การสอนให้รู้จักมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งการเรียนที่ดีและรับผิดชอบต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวก็จะช่วยทำให้วัยรุ่นมีนิสัยรับผิดชอบและมีวินัย วินัยกับความรับผิดชอบนี่เองที่เป็นตัวชี้วัดว่าใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากน้อยเพียงใด มีผลมากยิ่งกว่าความฉลาดหรือความสามารถในตัว อาจจะมองหมายหน้าที่ให้กับวัยรุ่นได้ทำบ้าง เช่นการทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ ดูแลน้อง เป็นต้น วัยรุ่นจะได้เรียนรู้ผ่านหน้าที่เป็นการก้าวกระโดดในความคิดและลักษณะนิสัยที่ดี

3. มองโลกแง่ดี

วัยรุ่นควรมองโลกในแง่ดีแง่บวก การมองโลกแง่ดีเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตไปจนโต เพราะการใช้ชีวิตต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาและเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น หากวัยรุ่นเป็นคนมองโลกในแง่ดี เขาจะส่ำสมพลังบวกไว้และนำออกมาใช้ได้ในยามท่ะพบอุปสรรค ผู้ที่มองโลกแง่ร้านก็จะท้อแท้สิ้นหวัง ไม่มีวันที่จะพบความสุขและความสำเร็จได้ มีแนวโน้มที่จะเขจ็บป่วยทางจิตและอารมณ์ได้ง่าย

4. กล้าเผชิญปัญหา

ความกล้าต้องอาศัยการฝึกฝนและบ่มเพาะไม่ต่างกับลักษณะนิสัยอื่น ๆ เมื่อวัยรุ่นมีความกล้า เขาจะเผชิญปัญหาอย่างมีสติ คิดหาหนทางคลี่คลายแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ มีความพยายามและอดทนที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหา แก้ไขปัญหาไปได้ ผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกเบาใจ โล่งใจ ไว้ใจว่าวัยรุ่นผู้นั้นจะเอาตัวรอดในภายภาคหน้าได้ไม่ยาก

5. พัฒนาตนเอง

วัยรุ่นบางคนเอาแต่สนุกสนานไปวัน ๆ ในขณะทที่เพื่อนคนอื่น ๆ ใช้วันเวลาในการพัฒนาชีวิต เมื่อเวลาผ่านไปวัยรุ่นที่เอาแต่สนุกสนานก็ไม่สามารถไล่ตามคนอื่นได้ทัน ดังนั้นควรสนับสนุนให้วัยรุ่นได้ใช้เวลาในการพัฒนาชีวิตเพื่อจะก้าวหน้าได้ในวันข้างหน้า

การดูแลวัยรุ่นให้เป็นวัยรุ่นที่ดีจะมีผลไปสู่อนาคตยามเมื่อโต เขาเหล่านี้จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ด้วยเช่นกัน