วัยรุ่นติดยาเสพติด ควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

Adolescent-addict

วิธีป้องกันยาเสพติดสำหรับวัยรุ่น คือ การให้การศึกษา, ข่าวสาร, ความรู้ รวมทั้งความรักความอบอุ่นอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่นไม่ใช้ยาเสพติด ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ก็มีส่วนผลักดันให้ใช้ยาเสพติดมากขึ้นไปด้วย

โดยสาเหตุในปัจจุบันที่เยาวชนริลองยาเสพติด ส่วนใหญ่ก็มาจากสาเหตุหลายประการ เช่น

  • ความอยากรู้ – อยากเห็น – อยากลอง จากความคึกคะนอง
  • ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน
  • รู้เท่าไม่ถึงการณ์
  • จิตใจของวัยรุ่น ที่มีจิตใจอ่อนแอ อันเนื่องจากมากจากสาเหตุต่างๆ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของครอบครัว ต้องการใช้ยาเสพติดเพื่อเป็นเครื่องช่วยระงับความทุกข์

การป้องกันยาเสพติดสำหรับวัยรุ่น

การคาดคั้นด้วยความเกรี้ยวกราดจะเอาคำตอบจากวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากเขาจะไม่ยอมรับแล้ว ยังอาจเตลิดไปไกลกว่านี้ก็เป็นได้ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดว่าอยู่ใกล้ตัวมากแค่ไหน อีกทั้งยังต้องช่วยกันคุ้มครอง, สร้างความรัก, ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวเพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้เยาวชนไทยติดยาเสพติด เพราะในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่ติดมากกว่ากลุ่มอื่น และสถานการณ์ก็เลวร้ายลงทุกที เพราะยาเสพย์ติดกำลังแพร่ระบาดเข้าสู่เด็กนักเรียนวัย 9 – 10 ขวบ สาเหตุส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะถูกเพื่อนชักจูงให้ลองเสพ และสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ คือ การขาดความอบอุ่นในครอบครัว, พ่อแม่หย่าร้างกัน, ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจดูแลเด็ก, เกิดความรุนแรงในครอบครัว สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเกิดความว้าเหว่ ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร จึงหันไปหายาเสพติดเพื่อบรรเทาความทุกข์ในใจ

ยาเสพติดมีมากมายหลายชนิด เช่น เฮโรอีน, ทินเนอร์, กัญชา, ยาบ้า, กระท่อม รวมทั้งยากระตุ้นประสาท เป็นต้น โดยแต่ละชนิดล้วนส่งผลร้ายให้แก่ทั้งร่างกายและสมองทั้งสิ้น

ยาเสพติด ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกัน เพราะการปราบปรามเป็นการแก้ปัญหา ณ ปลายเหตุ โดยการป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จากการให้การศึกษา ให้ความรู้เรื่องพิษภัยรวมทั้งโทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นประชาชน, ครู, พ่อ – แม่ เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะ พ่อ – แม่, ผู้ปกครอง จะต้องเอาใจใส่ดูแลลูกหลานให้ด้วยความรัก แสดงตนให้เห็นว่าเป็นที่พึ่งของเด็กได้ ต้องใช้เหตุผลกับเด็ก อย่าอารมณ์ เนื่องจากการใช้อารมณ์กับวัยรุ่นอาจทำให้เด็กเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ จนหนีออกจากบ้าน ไปพึ่งยาเสพติด