Family-a

เหตุใดตอนวัยรุ่นจึงเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อและมีวิธีดูแลและป้องกันอย่างไร

September 18, 2016 admin 0

“วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ” เป็นคำเปรียบเปรยใช้เรียกช่วงเวลาของวัยรุ่น วัยที่กำลังอยู่ในช่วงของทางแยก ทางโค้งที่อันตรายของชีวิต เป็นวัยที่สำคัญเพราะมีความอ่อนไหวต่อสิ่งรอบข้าง ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากภายในร่างกายของตนเอง และความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและสังคม สิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้วัยนี้เป็นวัยสำคัญควรแก่การเฝ้าระวังในทุก ๆ ด้านก็เพราะ […]